Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đun nóng 6,0 gam CH3COOH với 9,2 gam C2H5OH (xúc tác H2SO4 đặc), hiệu suất phản ứng este hoá bằng 75%. Khối lượng este tạo thành là

Câu 675147: Đun nóng 6,0 gam CH3COOH với 9,2 gam C2H5OH (xúc tác H2SO4 đặc), hiệu suất phản ứng este hoá bằng 75%. Khối lượng este tạo thành là

A. 6,6 gam.

B. 5,4 gam.

C. 8,8 gam.

D. 4,4 gam.

Câu hỏi : 675147

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết về este.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  CH3COOH + C2H5OH ⇋ CH3COOC2H5 + H2O

  nCH3COOH = 0,1 (mol); nC2H5OH = 0,2 (mol)

  nCH3COOC2H5 = 0,1.75% = 0,075

  mCH3COOC2H5 = 6,6 gam

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com