Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đạm ure, amophot và amoni nitrat được điều chế theo 3 phương trình hóa học sau:

(1) CO2 + 2NH3 (p, xt) → (NH2)2CO + H2O. (H = 80%)

(2) 3H3PO4 + 4NH3 → 2NH4H2PO4 + (NH4)2HPO4. (H = 90%)

(3) NH3 + HNO3 → NH4NO3. (H = 90%)

Một loại phân bón được tạo từ ure, amophot và amoni nitrat với phần trăm khối lượng tương ứng là 20%, 38% và 40%, còn lại là tạp chất không chứa nitơ. Để điều chế được 1 tấn phân bón này cần V m³ (đktc) khí NH3. Biết trong sản xuất tổng NH3 bị tổn thất 1,25%. Giá trị V gần nhất với với giá trị nào sau đây?

Câu 675155: Đạm ure, amophot và amoni nitrat được điều chế theo 3 phương trình hóa học sau:

(1) CO2 + 2NH3 (p, xt) → (NH2)2CO + H2O. (H = 80%)

(2) 3H3PO4 + 4NH3 → 2NH4H2PO4 + (NH4)2HPO4. (H = 90%)

(3) NH3 + HNO3 → NH4NO3. (H = 90%)

Một loại phân bón được tạo từ ure, amophot và amoni nitrat với phần trăm khối lượng tương ứng là 20%, 38% và 40%, còn lại là tạp chất không chứa nitơ. Để điều chế được 1 tấn phân bón này cần V m³ (đktc) khí NH3. Biết trong sản xuất tổng NH3 bị tổn thất 1,25%. Giá trị V gần nhất với với giá trị nào sau đây?

A. 394,87.

B. 415,61.

C. 420,81.

D. 399,81.

Câu hỏi : 675155

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Phân tích dữ liệu đề bài.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  n(NH2)2CO = 1000.20%/60 = 3,333 kmol

  nNH4H2PO4 = 2x; n(NH4)2HPO4 = x

  115.2x + 132x = 1000.38% x = 1,050 kmol

  nNH4NO3 = 1000.40%/80 = 5 kmol

  nNH3 phản ứng = 3,333.2/80% + 1,05.4/90% + 5/90% = 18,555 kmol

  nNH3 ban đầu = 18,555/(100% – 1,25%) = 18,79 kmol

  V = 420,9 m³

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com