Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hỗn hợp E gồm: X, Y là hai axit đồng đẳng kế tiếp; Z, T là hai este (đều hai chức, mạch hở; Y và Z là đồng phân của nhau; MT – MZ = 14). Đốt cháy hoàn toàn 12,84 gam E cần vừa đủ 0,37 mol O2, thu được CO2 và H2O. Mặt khác, cho 12,84 gam E phản ứng vừa đủ với 220 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được hỗn hợp muối khan G của các axit cacboxylic và 2,8 gam hỗn hợp ba ancol có cùng số mol. Khối lượng muối của axit có phân tử khối lớn nhất trong G là

Câu 675161: Hỗn hợp E gồm: X, Y là hai axit đồng đẳng kế tiếp; Z, T là hai este (đều hai chức, mạch hở; Y và Z là đồng phân của nhau; MT – MZ = 14). Đốt cháy hoàn toàn 12,84 gam E cần vừa đủ 0,37 mol O2, thu được CO2 và H2O. Mặt khác, cho 12,84 gam E phản ứng vừa đủ với 220 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được hỗn hợp muối khan G của các axit cacboxylic và 2,8 gam hỗn hợp ba ancol có cùng số mol. Khối lượng muối của axit có phân tử khối lớn nhất trong G là

A. 3,24 gam.

B. 6,84 gam.

C. 4,86 gam.

D. 2,68 gam.

Câu hỏi : 675161

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hoá học của các chất.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  nNaOH = 0,22 nO(E) = 0,44

  Đốt E CO2 (u) và H2O (v)

  Bảo toàn O 2u + v = 0,44 + 0,37.2

  Bảo toàn khối lượng 44u + 18v = 12,84 + 0,37.32

  u = 0,43 và v = 0,32

  Y và Z là đồng phân nên tất cả các chất trong E đều 2 chức nE = nNaOH/2 = 0,11

  Dễ thấy nE = u – v nên E chứa các chất no, mạch hở.

  Số C = nCO2/nE = 3,91

  Do este 2 chức ít nhất 4C nên X là CH2(COOH)2 (x mol) và Y là C2H4(COOH)2 (y mol)

  Sản phẩm là 3 ancol nên Z là (HCOO)2C2H4 (z mol) và T là CH3-OOC-COO-C2H5

  Do các ancol có số mol bằng nhau nên nT = z.

  nE = x + y + 2z = 0,11

  nCO2 = 3x + 4y + 4z + 5z = 0,43

  mAncol = 62z + 32z + 46z = 2,8

  x = 0,03; y = 0,04; z = 0,02

  mC2H4(COONa)2 = 6,48 (gam)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com