Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Với \(a,b\) là hai số thực dương bất kì. Khẳng định nào sau đây đúng?

Câu 675191: Với \(a,b\) là hai số thực dương bất kì. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. \({\rm{log}}\left( {ab} \right) = {\rm{log}}a - {\rm{log}}b\).

B. \({\rm{log}}\left( {ab} \right) = {\rm{log}}a + {\rm{log}}b\).

C. \({\rm{log}}\left( {ab} \right) = {\rm{log}}a \cdot {\rm{log}}b\).

D. \({\rm{log}}\left( {ab} \right) = \dfrac{{{\rm{log}}a}}{{{\rm{log}}b}}\).

Câu hỏi : 675191

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Tính chất của logarit

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \({\rm{log}}\left( {ab} \right) = {\rm{log}}a + {\rm{log}}b\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com