Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khi cho luồng khí hiđro (dư) đi qua ống nghiệm chứa Al2O3, Fe2O3, CuO, MgO nung nóng đếnkhi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Chất rắn còn lại trong ống nghiệm bao gồm

Câu 675222: Khi cho luồng khí hiđro (dư) đi qua ống nghiệm chứa Al2O3, Fe2O3, CuO, MgO nung nóng đếnkhi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Chất rắn còn lại trong ống nghiệm bao gồm

A. Al2O3, Fe2O3, CuO, Mg.

B. Al2O3, Fe, Cu, MgO.

C. Al, Fe, Cu, Mg.

D. Al, Fe, Cu, MgO.

Câu hỏi : 675222
Phương pháp giải:

Điều chế kim loại:

- Thủy luyện: Kim loại đứng sau H trong dãy điện hóa

- Nhiệt luyện: Kim loại đứng sau Al trong dãy điện hóa

- Điện phân nóng chảy: Tất cả cả kim loại.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  $\left\{\begin{array}{l}\mathrm{Al}_2 \mathrm{O}_3 \\ \mathrm{Fe}_2 \mathrm{O}_3 \\ \mathrm{CuO} \\ \mathrm{MgO}\end{array} \xrightarrow{+\mathrm{H}_2, t^{\circ}}\left\{\begin{array}{l}\mathrm{Al}_2 \mathrm{O}_3 \\ \mathrm{Fe} \\ \mathrm{Cu} \\ \mathrm{MgO}\end{array}\right.\right.$

  ⟹ Hỗn hợp sau gồm: Al2O3, Fe, Cu, MgO.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com