Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhúng một thanh sắt vào dung dịch đồng(II) sunfat. Sau một thời gian, lấy thanh sắt ra khỏi dung dịch và đem phân tích thấy có 6,4 gam kim loại màu đỏ tạo thành. Khối lượng kim loại sắt đã tham gia phản ứng là

Câu 675228: Nhúng một thanh sắt vào dung dịch đồng(II) sunfat. Sau một thời gian, lấy thanh sắt ra khỏi dung dịch và đem phân tích thấy có 6,4 gam kim loại màu đỏ tạo thành. Khối lượng kim loại sắt đã tham gia phản ứng là

A. 5,6 gam.

B. 11,2 gam.

C. 2,8 gam.

D. 1,4 gam.

Câu hỏi : 675228
Phương pháp giải:

Phương trình phản ứng: $\mathrm{Fe}+\mathrm{CuSO}_4 \longrightarrow \mathrm{FeSO}_4+\mathrm{Cu}$

Ta có: \({n_{Fe}} = {n_{Cu}}\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phương trình phản ứng: $\mathrm{Fe}+\mathrm{CuSO}_4 \longrightarrow \mathrm{FeSO}_4+\mathrm{Cu}$

  \(\begin{array}{l}{n_{Fe}} = {n_{Cu}} = \dfrac{{6,4}}{{64}} = 0,1(mol)\\ \Rightarrow {m_{Fe\,pu}} = 0,1.56 = 5,6(g)\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com