Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 675235: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Trùng ngưng metyl metacrylat thu được poli(metyl metacrylat).

B. Tinh bột thuộc loại polime thiên nhiên.

C. Đa số polime tan tốt trong các dung môi thông thường.

D. Tơ xenlulozơ axetat và tơ visco đều là tơ tổng hợp.

Câu hỏi : 675235

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Tính chất một số loại polime.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A sai, vì trùng hợp metyl metacrylat thu được poli(metyl metacrylat).

  B đúng.

  C sai, vì polime hầu như khó tan tan trong các dung môi.

  D sai, vì tơ xenlulozơ axetat và tơ visco đều là tơ bán tổng hợp.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com