Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đốt cháy hoàn toàn a mol hỗn hợp X gồm hai amin no, đơn chức, mạch hở thu được 5,6 lít CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. Giá trị của a là

Câu 675248: Đốt cháy hoàn toàn a mol hỗn hợp X gồm hai amin no, đơn chức, mạch hở thu được 5,6 lít CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. Giá trị của a là

A. 6,72.

B. 0,10.

C. 0,15.

D. 0,30.

Câu hỏi : 675248

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Đặt công thức chung của amin no đơn chức, mạch hở: CnH2n+3N

\(\begin{array}{l}{C_n}{H_{2n + 3}}N + {O_2} \to \left\{ \begin{array}{l}nC{O_2}\\\dfrac{{2n + 3}}{2}{H_2}O\end{array} \right.\\ \Rightarrow {n_{amin}} = \dfrac{{{n_{{H_2}O}} - {n_{C{O_2}}}}}{{1,5}}\end{array}\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đặt công thức chung của amin no đơn chức, mạch hở: CnH2n+3N

  \(\begin{array}{l}{C_n}{H_{2n + 3}}N + {O_2} \to \left\{ \begin{array}{l}nC{O_2}\\\dfrac{{2n + 3}}{2}{H_2}O\end{array} \right.\\ \Rightarrow {n_{amin}} = \dfrac{{\dfrac{{7,2}}{{18}} - \dfrac{{5,6}}{{22,4}}}}{{1,5}} = 0,1(mol)\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com