Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hiện nay, xăng sinh học E5 (xăng chứa 5% etanol về thể tích) đang được sử dụng ở nước ta để thay thế một phần xăng truyền thống, góp phần bảo vệ môi trường. Trong một nhà máy, etanol được sản xuất từ xenlulozơ theo sơ đồ sau (với hiệu suất của toàn bộ quả trình là 60%):

$\left(\mathrm{C}_6 \mathrm{H}_{10} \mathrm{O}_5\right)_n \xrightarrow{\mathrm{H}^{+}, t^{\circ}} \mathrm{C}_6 \mathrm{H}_{12} \mathrm{O}_6 \xrightarrow[30-35^{\circ} \mathrm{C}]{\text { lenmen }} \mathrm{C}_2 \mathrm{H}_5 \mathrm{OH}$

Toàn bộ lượng etanol thu được từ 3,24 tấn mùn cưa (chứa 50% xenlulozơ về khối lượng) dung để pha chế thành V lít xăng E5. Biết etanol có khối lượng riêng là 0,8 g/ml. Giá trị của V là

Câu 675258: Hiện nay, xăng sinh học E5 (xăng chứa 5% etanol về thể tích) đang được sử dụng ở nước ta để thay thế một phần xăng truyền thống, góp phần bảo vệ môi trường. Trong một nhà máy, etanol được sản xuất từ xenlulozơ theo sơ đồ sau (với hiệu suất của toàn bộ quả trình là 60%):

$\left(\mathrm{C}_6 \mathrm{H}_{10} \mathrm{O}_5\right)_n \xrightarrow{\mathrm{H}^{+}, t^{\circ}} \mathrm{C}_6 \mathrm{H}_{12} \mathrm{O}_6 \xrightarrow[30-35^{\circ} \mathrm{C}]{\text { lenmen }} \mathrm{C}_2 \mathrm{H}_5 \mathrm{OH}$

Toàn bộ lượng etanol thu được từ 3,24 tấn mùn cưa (chứa 50% xenlulozơ về khối lượng) dung để pha chế thành V lít xăng E5. Biết etanol có khối lượng riêng là 0,8 g/ml. Giá trị của V là

A. 13800.

B. 690.

C. 27600.

D. 23000.

Câu hỏi : 675258

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Sơ đồ điều chế: \(3,24(tan)mun \to {C_6}{H_{10}}{O_5} \to {C_6}{H_{12}}{O_6} \to 2{C_2}{H_5}OH\)

\({V_{xang}} = \dfrac{{\dfrac{{2.{n_{{C_6}{H_{10}}{O_5}}}.46}}{d}}}{{C\% }}\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  $\left(\mathrm{C}_6 \mathrm{H}_{10} \mathrm{O}_5\right)_n \xrightarrow{\mathrm{H}^{+}, t^{\circ}} \mathrm{C}_6 \mathrm{H}_{12} \mathrm{O}_6 \xrightarrow[30-35^{\circ} \mathrm{C}]{\text { lenmen }} \mathrm{C}_2 \mathrm{H}_5 \mathrm{OH}$

  \({n_{{C_6}{H_{10}}{O_5}}} = \dfrac{{3,24.50\% {{.10}^3}}}{{162}} = 10(kmol)\)

  \({V_{xang}} = \dfrac{{2.10.46}}{{0,8.5\% }} = 23000(l)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com