Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành tựu nào sau đây không phải là của cách mạng công nghiệp lần thứ tư (đầu thế kỷ XXI)?

Câu 675264: Thành tựu nào sau đây không phải là của cách mạng công nghiệp lần thứ tư (đầu thế kỷ XXI)?

A. công nghệ thông tin.

B. máy dệt chạy bằng sức nước.

C. kết nối vạn vật thông qua Internet.

D. trí tuệ nhân tạo.

Câu hỏi : 675264

Quảng cáo

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 10, nội dung Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Máy dệt chạy bằng sức nước không phải là thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư (đầu thế kỷ XXI).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com