Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho biết số học sinh của mỗi trường Tiểu học: A, B, C, D là một trong các số 1 570; 1 683; 1 739; 1 642. Trong đó, trường Tiểu học C có ít học sinh nhất, trường Tiểu học A có nhiều học sinh nhất, trường Tiểu học Bình B có nhiều học sinh hơn trường Tiểu học D. Tìm số học sinh của mỗi trường.

Câu 675300: Cho biết số học sinh của mỗi trường Tiểu học: A, B, C, D là một trong các số 1 570; 1 683; 1 739; 1 642. Trong đó, trường Tiểu học C có ít học sinh nhất, trường Tiểu học A có nhiều học sinh nhất, trường Tiểu học Bình B có nhiều học sinh hơn trường Tiểu học D. Tìm số học sinh của mỗi trường.

Câu hỏi : 675300

Quảng cáo

Phương pháp giải:

So sánh các số và kết luận.

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Ta có: 1 570 < 1 642 < 1 683 < 1 739

  Trường Tiểu học C có ít học sinh nhất nên trường Tiểu học C có 1 570 học sinh.

  Trường Tiểu học A có nhiều học sinh nhất nên trường Tiểu học A có 1 739 học sinh.

  Trường Tiểu học B có nhiều học sinh hơn trường Tiểu học D nên trường Tiểu học B có 1 683 học sinh và trường Tiểu học D có 1 642 học sinh.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com