Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một con lắc đơn gồm sợi dây nhẹ, không dãn, chiều dài l và vật nhỏ có khối lượng m. Cho con lắc dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường là g. Ở thời điểm t vật có li độ góc \(\alpha \), lúc đó lực kéo về tác dụng lên vật là

Câu 675312: Một con lắc đơn gồm sợi dây nhẹ, không dãn, chiều dài l và vật nhỏ có khối lượng m. Cho con lắc dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường là g. Ở thời điểm t vật có li độ góc \(\alpha \), lúc đó lực kéo về tác dụng lên vật là

A. \({P_t} =  - mg\alpha \).

B. \({P_t} =  - mgl\alpha \).

C. \({P_t} =  - \dfrac{1}{2}mg\alpha \).

D. \({P_t} =  - \dfrac{1}{2}mgl\alpha \).

Câu hỏi : 675312

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết con lắc đơn.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trọng lực đóng vai trò là lực kéo về: \({P_t} =  - mg\sin \alpha \)

  Khi \(\alpha \) nhỏ thì \(\sin \alpha  \approx \alpha  \Rightarrow {P_t} =  - mg\alpha \)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com