Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mạch điện xoay chiều gồm RLC mắc nối tiếp, có điện trở thuần \(R = 30\Omega \), dung kháng \({Z_C} = 20\Omega \), cảm kháng \({Z_L} = 60\Omega \). Tổng trở của mạch là

Câu 675322: Mạch điện xoay chiều gồm RLC mắc nối tiếp, có điện trở thuần \(R = 30\Omega \), dung kháng \({Z_C} = 20\Omega \), cảm kháng \({Z_L} = 60\Omega \). Tổng trở của mạch là

A. \(Z = 70\Omega \).

B. \(Z = 110\Omega \).

C. \(Z = 50\Omega \).

D. \(Z = 2500\Omega \).

Câu hỏi : 675322

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức: \(Z = \sqrt {{R^2} + {{\left( {{Z_L} - {Z_C}} \right)}^2}} \).

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tổng trở của mạch là:

  \(Z = \sqrt {{R^2} + {{\left( {{Z_L} - {Z_C}} \right)}^2}}  = \sqrt {{{30}^2} + {{\left( {60 - 20} \right)}^2}}  = 50\left( \Omega  \right)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com