Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một dòng điện có cường độ I chạy trong một vòng dây dẫn hình tròn bán kính R đặt trong chân không. Cảm ứng từ tại tâm của vòng dây do dòng điện này gây ra có độ lớn là

Câu 675325: Một dòng điện có cường độ I chạy trong một vòng dây dẫn hình tròn bán kính R đặt trong chân không. Cảm ứng từ tại tâm của vòng dây do dòng điện này gây ra có độ lớn là

A. \(B = {2.10^{ - 7}}.\dfrac{R}{I}\).

B. \(B = 2\pi {.10^{ - 7}}.\dfrac{R}{I}\).

C. \(B = 2\pi {.10^{ - 7}}.\dfrac{I}{R}\).

D. \(B = {2.10^{ - 7}}.\dfrac{I}{R}\).

Câu hỏi : 675325
Phương pháp giải:

Sử dụng biểu thức tính cảm ứng từ tại tâm của dòng điện tròn: \(B = 2\pi {.10^{ - 7}}.\dfrac{I}{R}\).

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cảm ứng từ tại tâm của dòng điện tròn: \(B = 2\pi {.10^{ - 7}}.\dfrac{I}{R}\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com