Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một vật khối lượng 500 g dao động điều hoà với biên độ 2 cm, tần số 5 Hz, (lấy \({\pi ^2} = 10\)) Năng lượng dao động của vật là

Câu 675328: Một vật khối lượng 500 g dao động điều hoà với biên độ 2 cm, tần số 5 Hz, (lấy \({\pi ^2} = 10\)) Năng lượng dao động của vật là

A. 1 kJ.

B. 1 J.

C. 0,1 J.

D. 1 mJ.

Câu hỏi : 675328
Phương pháp giải:

Áp dụng công thức: \(W = \dfrac{1}{2}m{\omega ^2}{A^2}\).

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tần số góc của vật là:

  \(\omega  = 2\pi f = 2\pi .5 = 10\pi \,\,\left( {rad/s} \right)\)

  Năng lượng dao động của vật là:

  \(W = \dfrac{1}{2}m{\omega ^2}{A^2} = \dfrac{1}{2}.0,5.{\left( {10\pi } \right)^2}.0,{02^2} = 0,1\left( J \right)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com