Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một nguồn phát sóng dao động điều hòa tạo ra sóng tròn đồng tâm O trên mặt nước với bước sóng 1 cm. Gọi (C) là đường tròn thuộc mặt nước có chu vi \(8\pi \,\,cm\) đi qua O mà trên đó các phần tử nước đang dao động. Trên (C), số điểm mà phần tử nước dao động cùng pha với nguồn O là

Câu 675331: Một nguồn phát sóng dao động điều hòa tạo ra sóng tròn đồng tâm O trên mặt nước với bước sóng 1 cm. Gọi (C) là đường tròn thuộc mặt nước có chu vi \(8\pi \,\,cm\) đi qua O mà trên đó các phần tử nước đang dao động. Trên (C), số điểm mà phần tử nước dao động cùng pha với nguồn O là

A. 7.

B. 8.

C. 16.

D. 15.

Câu hỏi : 675331

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Chu vi của đường tròn: \(C = 2\pi R = \pi d\).

Điểm đồng pha với O khi khoảng cách từ điểm đó tới O bằng số nguyên lần bước sóng.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đường kính của đường tròn C là:

  \(d = \dfrac{C}{\pi } = \dfrac{{8\pi }}{\pi } = 8\,\,\left( {cm} \right)\)

  Các điểm dao động đồng pha với O thoả mãn: \(\Delta d = k\lambda \)

  Các điểm dao động đồng pha O thuộc đường tròn C nên ta có:

  \(\begin{array}{l}0 < k\lambda  \le d \Rightarrow 0 < k \le 8\\ \Rightarrow k = 1;\,\,2;\,\,3;\,\,4;\,\,5;\,\,6;\,\,7;\,\,8\end{array}\)

  Vậy trên (C) có \(7 \times 2 + 1 = 15\) điểm dao động đồng pha với O.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com