Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho biểu đồ về diện tích các loại cây hàng năm của nước ta năm 2010 và năm 2019

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2021, NXB Thống kê, 2022)

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

Câu 675365: Cho biểu đồ về diện tích các loại cây hàng năm của nước ta năm 2010 và năm 2019(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2021, NXB Thống kê, 2022)


Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Quy mô và tốc độ tăng cơ cấu diện tích.

B. Sự tăng trưởng và thay đổi quy mô diện tích.

C. Chuyển dịch và tốc độ tăng cơ cấu diện tích.

D. Cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu diện tích.

Câu hỏi : 675365

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Đặt tên biểu đồ.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Biểu đồ thể hiện: Cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu diện tích.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com