Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho bảng số liệu:

TỔNG SỐ DÂN, SỐ DÂN THÀNH THỊ CỦA IN-ĐÔ-NÊ-XI-A VÀ THÁI LAN NĂM 2000 VÀ NĂM 2020

(Đơn vị: Triệu người)

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2021, NXB Thống kê, 2022)

Theo bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về tỉ lệ dân thành thị của In-đô-nê-xi-a và Thái Lan?

Câu 675369: Cho bảng số liệu:


TỔNG SỐ DÂN, SỐ DÂN THÀNH THỊ CỦA IN-ĐÔ-NÊ-XI-A VÀ THÁI LAN NĂM 2000 VÀ NĂM 2020


(Đơn vị: Triệu người)(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2021, NXB Thống kê, 2022)


Theo bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về tỉ lệ dân thành thị của In-đô-nê-xi-a và Thái Lan?

A. In-đô-nê-xi-a và Thái Lan đều giảm.

B. Thái Lan thấp hơn và tăng chậm hơn.

C. Thái Lan thấp hơn và tăng nhanh hơn.

D. In-đô-nê-xi-a thấp hơn và tăng nhanh hơn.

Câu hỏi : 675369

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Nhận xét bảng số liệu.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tỉ lệ dân thành thị của Thái Lan thấp hơn và tăng nhanh hơn.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com