Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng ý nghĩa của việc kí Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương?

Câu 680799: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng ý nghĩa của việc kí Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương?

A. Phản ánh đầy đủ nguyện vọng hòa bình, độc lập và thống nhất Tổ quốc của nhân dân ta.

B. Là thành quả lớn nhất trong đấu tranh trên mặt trận ngoại giao của lịch sử dân tộc.

C. Thành công của nghệ thuật thắng lợi từ bước trong đường lối cách mạng Việt Nam.

D. Là văn bản pháp lí quốc tế toàn diện nhất ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam.

Câu hỏi : 680799
Phương pháp giải:

Suy luận.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương có ý nghĩa lịch sử quan trọng, nó không chỉ ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân các nước Đông Dương mà còn đánh dấu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống. Tuy nhiên, nó không phản ánh đầy đủ nguyện vọng hòa bình, độc lập và thống nhất Tổ quốc của nhân dân Việt Nam vì chỉ mới giải phóng được miền Bắc.

  => Đáp án D: Là văn bản pháp lí quốc tế toàn diện nhất ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam phản ánh đúng ý nghĩa của việc ký Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com