Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 681880: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Amilozơ và amilopectin đều có cấu trúc mạch phân nhánh.

B. Ở điều kiện thường, saccarozơ là chất rắn kết tinh.

C. Trong phân tử glucozơ có 4 nhóm hiđroxyl (OH).

D. Saccarozơ có phản ứng tráng bạc.

Câu hỏi : 681880

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết các bài “Glucozơ”, “Saccarozơ, tình bột và xenlulozơ”.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A sai vì amilozơ có cấu trúc mạch không phân nhánh.

  B đúng.

  C sai vì trong phân tử glucozơ có 5 nhóm hiđroxyl (OH).

  D sai vì saccrozơ không có phản ứng tráng bạc.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com