Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các chất sau: lysin, metylamin, anilin, Ala-Ala. Có bao nhiêu chất tác dụng được với dung dịch HCl?

Câu 681888: Cho các chất sau: lysin, metylamin, anilin, Ala-Ala. Có bao nhiêu chất tác dụng được với dung dịch HCl?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu hỏi : 681888
Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết phần tính chất hóa học thuộc bài “Amin”, “Amino axit” và “Peptit và protein”.

Các chất có nhóm -NH2 sẽ tác dụng được với dung dịch HCl.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các chất tác dụng với dung dịch HCl là lysin, metylamin, anilin, Ala-Ala.

  (NH2)2C5H9-COOH + 2HCl (NH3Cl)C5H9-COOH

  CH3NH2 + HCl CH3NH3Cl

  C6H5NH2 + HCl C6H5NH3Cl

  Ala-Ala + H2O + 2HCl 2AlaHCl

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com