Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hòa tan 13,4 gam hỗn hợp MgO và Al trong dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được 6,72 lít (đktc) H2 và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

Câu 681892: Hòa tan 13,4 gam hỗn hợp MgO và Al trong dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được 6,72 lít (đktc) H2 và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 45,7.

B. 58,2.

C. 67,3.

D. 26,7.

Câu hỏi : 681892

Quảng cáo

Phương pháp giải:

\({{\rm{n}}_{{\rm{Al}}}} = \dfrac{2}{3}{{\rm{n}}_{{{\rm{H}}_2}}}\)

\({{\rm{m}}_{{\rm{MgO}}}} + {{\rm{m}}_{{\rm{Al}}}} = 13,4 \Rightarrow {{\rm{m}}_{{\rm{MgO}}}} = 13,4 - {{\rm{m}}_{{\rm{Al}}}}\)

Bảo toàn nguyên tố Al: \({{\rm{n}}_{{\rm{A}}{{\rm{l}}_2}({\rm{S}}{{\rm{O}}_4})}} = \dfrac{1}{2}{{\rm{n}}_{{\rm{Al}}}}\)

Bảo toàn nguyên tố Mg: \({{\rm{n}}_{{\rm{MgS}}{{\rm{O}}_4}}} = {{\rm{n}}_{{\rm{Mg}}}}\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \({{\rm{n}}_{{{\rm{H}}_2}}} = \dfrac{{6,72}}{{22,4}} = 0,3{\rm{ (mol)}}\)

  \(\begin{array}{l}2{\rm{Al  +  3}}{{\rm{H}}_2}{\rm{S}}{{\rm{O}}_4} \to {\rm{A}}{{\rm{l}}_2}{({\rm{S}}{{\rm{O}}_4})_3} + 3{{\rm{H}}_2}\\0,2{\rm{                  }} \leftarrow {\rm{                    0}}{\rm{,3 mol}}\end{array}\)

  mAl = 0,2.27 = 5,4 (g)

  Ta có: \({{\rm{m}}_{{\rm{MgO}}}} + {{\rm{m}}_{{\rm{Al}}}} = 13,4 \Rightarrow {{\rm{m}}_{{\rm{MgO}}}} = 13,4 - {{\rm{m}}_{{\rm{Al}}}} = 13,4 - 5,4 = 8{\rm{ (g)}}\)  

  nMgO = 0,2 (mol).

  Bảo toàn nguyên tố Al: \({{\rm{n}}_{{\rm{A}}{{\rm{l}}_2}({\rm{S}}{{\rm{O}}_4})}} = \dfrac{1}{2}{{\rm{n}}_{{\rm{Al}}}} = 0,1{\rm{ (mol)}}\)

  Bảo toàn nguyên tố Mg: \({{\rm{n}}_{{\rm{MgS}}{{\rm{O}}_4}}} = {{\rm{n}}_{{\rm{Mg}}}} = 0,2{\rm{ (mol)}}\)

  mmuối = \({{\rm{m}}_{{\rm{A}}{{\rm{l}}_2}{{({\rm{S}}{{\rm{O}}_4})}_3}}}{\rm{ +  }}{{\rm{m}}_{{\rm{MgS}}{{\rm{O}}_4}}} = 0,1.342 + 0,2.120 = 58,2{\rm{ (g)}}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com