Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho 12,0 gam hỗn hợp gồm Na2O và Al vào nước dư, thu được 4,032 lít khí H2 (đktc) và còn lại m gam rắn không tan. Giá trị m là?

Câu 681901: Cho 12,0 gam hỗn hợp gồm Na2O và Al vào nước dư, thu được 4,032 lít khí H2 (đktc) và còn lại m gam rắn không tan. Giá trị m là?

A. 5,04.

B. 4,92.

C. 4,86.

D. 5,40.

Câu hỏi : 681901

Quảng cáo

Phương pháp giải:

\({{\rm{n}}_{{\rm{Al}}}} = \dfrac{2}{3}{{\rm{n}}_{{{\rm{H}}_2}}}{\rm{; }}{{\rm{n}}_{{\rm{NaOH}}}} = {{\rm{n}}_{{\rm{Al}}}}{\rm{; }}{{\rm{n}}_{{\rm{N}}{{\rm{a}}_2}{\rm{O}}}} = \dfrac{1}{2}{{\rm{n}}_{{\rm{NaOH}}}}\)

mhỗn hợp = \({{\rm{m}}_{{\rm{N}}{{\rm{a}}_2}{\rm{O}}}}\)+ mAl phản ứng + mAl dư

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \({{\rm{n}}_{{{\rm{H}}_2}}} = 0,18{\rm{ (mol)}}\)

  Phương trình hóa học:

  Na2O + H2O \( \to \) 2NaOH

  0,06              \( \leftarrow \)    0,12 (mol)

  2NaOH + 2Al + 2H2O \( \to \) 2NaAlO2 + 3H2

   0,12  \( \leftarrow \) 0,12             \( \leftarrow \)                   0,18 mol

  Theo PTHH:

  \(\begin{array}{l}{{\rm{n}}_{{\rm{Al}}}} = \dfrac{2}{3}{{\rm{n}}_{{{\rm{H}}_2}}} = 0,12{\rm{ (mol)}}\\{{\rm{n}}_{{\rm{NaOH}}}} = {{\rm{n}}_{{\rm{Al}}}} = 0,12{\rm{ (mol)}}\\{{\rm{n}}_{{\rm{N}}{{\rm{a}}_2}{\rm{O}}}} = \dfrac{1}{2}{{\rm{n}}_{{\rm{NaOH}}}} = 0,06{\rm{ (mol)}}\end{array}\)

  \({{\rm{m}}_{{\rm{N}}{{\rm{a}}_2}{\rm{O}}}} = 0,06.62 = 3,72{\rm{ (g)}}\)

  mAl phản ứng = 0,12.27 = 3,24 (g)

  Chất rắn không tan là Al còn dư.

  mhỗn hợp = \({{\rm{m}}_{{\rm{N}}{{\rm{a}}_2}{\rm{O}}}}\)+ mAl phản ứng + mAl dư \( \Rightarrow \) mAl dư = 12 – 3,72 – 3,24 = 5,04 (g)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com