Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho m gam H2NCH2COOH phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được 6,69 gam muối. Giá trị của m là?

Câu 681905: Cho m gam H2NCH2COOH phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được 6,69 gam muối. Giá trị của m là?

A. 2,25.

B. 3,00.

C. 4,50.

D. 5,25.

Câu hỏi : 681905

Quảng cáo

Phương pháp giải:

\({{\rm{n}}_{{{\rm{H}}_2}{\rm{NC}}{{\rm{H}}_2}{\rm{COOH}}}}\) = nmuối

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  H2NCH2COOH + HCl ⟶ ClH3NCH2COOH

  nmuối = 0,06 (mol)

  Theo PTHH: \({{\rm{n}}_{{{\rm{H}}_2}{\rm{NC}}{{\rm{H}}_2}{\rm{COOH}}}}\) = nmuối = 0,06 (mol)

  m = 0,06.75 = 4,5 (g)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com