Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho biết ba số \(a;b;c\) tỉ lệ với các số \(2;4;6\). Hãy chỉ ra dãy tỉ số bằng nhau tương tứng.

Câu 681966: Cho biết ba số \(a;b;c\) tỉ lệ với các số \(2;4;6\). Hãy chỉ ra dãy tỉ số bằng nhau tương tứng.

A. \(\dfrac{a}{2} = \dfrac{b}{6} = \dfrac{c}{4}\)

B. \(\dfrac{a}{2} = \dfrac{b}{4} = \dfrac{c}{6}\)

C. \(\dfrac{a}{4} = \dfrac{b}{6} = \dfrac{c}{2}\)

D. \(\dfrac{a}{6} = \dfrac{b}{2} = \dfrac{c}{4}\)

Câu hỏi : 681966
Phương pháp giải:

Quan sát và đưa ra dãy tỉ số bằng nhau tương ứng.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dãy tỉ số bằng nhau tương ứng là: \(\dfrac{a}{2} = \dfrac{b}{4} = \dfrac{c}{6}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com