Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho bảng số liệu:

XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ

CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2020

(Đơn vị: Tỷ đô la Mỹ)

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2021, NXB Thống kê, 2022)

Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về tỉ trọng xuất khẩu trong tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của một số quốc gia năm 2020? 

Câu 682006: Cho bảng số liệu:


XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ


CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2020


(Đơn vị: Tỷ đô la Mỹ)(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2021, NXB Thống kê, 2022)


Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về tỉ trọng xuất khẩu trong tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của một số quốc gia năm 2020? 

A. Phi-lip-pin cao hơn Mi-an-ma.                           

B. Thái Lan cao hơn Ma-lai-xi-a.

C. Mi-an-ma thấp hơn Thái Lan.                             

D. Ma-lai-xi-a thấp hơn Phi-lip-pin. 

Câu hỏi : 682006

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Nhận xét bảng số liệu.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Mi-an-ma thấp hơn Thái Lan.                             

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com