Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho biểu đồ về dân số nước ta giai đoạn 2010 - 2020

(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2021, NXB Thống kê, 2021)

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây? 

Câu 682020: Cho biểu đồ về dân số nước ta giai đoạn 2010 - 2020(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2021, NXB Thống kê, 2021)


Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây? 

A.  Quy mô và cơ cấu dân số thành thị và nông thôn nước ta giai đoạn 2010 – 2020.

B. Chuyển dịch cơ cấu dân số thành thị và nông thôn nước ta giai đoạn 2010 – 2020.

C. Quy mô dân số thành thị và nông thôn nước ta giai đoạn 2010 – 2020.

D. Tốc độ gia tăng dân số thành thị và nông thôn nước ta giai đoạn 2010 – 2020.

Câu hỏi : 682020
Phương pháp giải:

Đặt tên biểu đồ.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Biểu đồ thể hiện quy mô dân số thành thị và nông thôn nước ta giai đoạn 2010 – 2020.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com