Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại của một bản tụ điện có độ lớn là \({10^{ - 8}}C\) và cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm thuần là \(20\pi \left( {mA} \right)\). Tần số dao động điện từ tự do của mạch là

Câu 682204: Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại của một bản tụ điện có độ lớn là \({10^{ - 8}}C\) và cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm thuần là \(20\pi \left( {mA} \right)\). Tần số dao động điện từ tự do của mạch là

A. \(2,{5.10^3}kHz\)

B. \({2.10^3}kHz\)

C. \({3.10^3}kHz\)

D. \({10^3}kHz\)

Câu hỏi : 682204

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức: \(f = \dfrac{\omega }{{2\pi }}\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \({I_0} = {Q_0}\omega  \to \omega  = \dfrac{{{I_0}}}{{{Q_0}}} = \dfrac{{20\pi {{.10}^{ - 3}}}}{{{{10}^{ - 8}}}} = {2.10^6}\pi \left( {rad/s} \right)\)

  Tần số dao động điện từ tự do của mạch là:

  \(f = \dfrac{\omega }{{2\pi }} = \dfrac{{{{2.10}^6}\pi }}{{2\pi }} = {10^6}Hz = {10^3}kHz\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com