Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Số cách chọn 5 học sinh trong một lớp có 24 học sinh nam và 16 học sinh nữ là

Câu 682246: Số cách chọn 5 học sinh trong một lớp có 24 học sinh nam và 16 học sinh nữ là

A. \(C_{24}^5 + C_{16}^5\).

B. \(A_{40}^5\).

C. \(C_{40}^s\).

D. \(C_{24}^5\).

Câu hỏi : 682246

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Tổ hợp là số cách lấy k phần tử từ n phần tử. Kí hiệu \(C_n^k\).

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Số cách chọn 5 học sinh trong một lớp có 24 học sinh nam và 16 học sinh nữ là \(C_{40}^5\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com