Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) liên tục trên đoạn \(\left[ {0;4} \right]\) thề tích của khối tròn xoay khi quay hình phẳng \(\left( H \right)\) giới hạn bởi đồ thị hàm số \(y = f\left( x \right)\), trục hoành và hai đường thẳng \(x = 0,x = 4\) quanh trục \(Ox\) bằng

Câu 682256: Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) liên tục trên đoạn \(\left[ {0;4} \right]\) thề tích của khối tròn xoay khi quay hình phẳng \(\left( H \right)\) giới hạn bởi đồ thị hàm số \(y = f\left( x \right)\), trục hoành và hai đường thẳng \(x = 0,x = 4\) quanh trục \(Ox\) bằng

A.

\(\int\limits_0^4 {\left| {f\left( x \right)} \right|dx} \).

 

B.

\(\pi \int\limits_0^4 {\left| {f\left( x \right)} \right|dx} \).

 

C.

\(\int\limits_0^4 {{f^2}\left( x \right)dx} \).

 

D.

\(\pi \int\limits_0^4 {{f^2}\left( x \right)dx} \).

 

E.

 

 

Câu hỏi : 682256

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) liên tục trên đoạn \(\left[ {a;b} \right]\) thề tích của khối tròn xoay khi quay hình phẳng \(\left( H \right)\) giới hạn bởi đồ thị hàm số \(y = f\left( x \right)\), trục hoành và hai đường thẳng \(x = a,x = b\) quanh trục \(Ox\) bằng \(\pi \int\limits_a^b {{f^2}\left( x \right)dx} \).

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) liên tục trên đoạn \(\left[ {0;4} \right]\) thề tích của khối tròn xoay khi quay hình phẳng \(\left( H \right)\) giới hạn bởi đồ thị hàm số \(y = f\left( x \right)\), trục hoành và hai đường thẳng \(x = 0,x = 4\) quanh trục \(Ox\) bằng\(\pi \int\limits_a^b {{f^2}\left( x \right)dx} \).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com