Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số \(y = \dfrac{{x - 2}}{{2x + 1}}\) là đường thẳng có phương trình

Câu 682259: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số \(y = \dfrac{{x - 2}}{{2x + 1}}\) là đường thẳng có phương trình

A. \(x =  - \dfrac{1}{2}\).

B. \(y =  - \dfrac{1}{2}\).

C. \(x = \dfrac{1}{2}\).

D. \(y = \dfrac{1}{2}\).

Câu hỏi : 682259

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Đường thẳng \(y = y0\) được gọi là đường tiệm cận ngang (tiệm cận ngang) của đồ thị hàm số \(y = f(x)\) nếu \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } f(x) = {Y_0}\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\lim \dfrac{{x - 2}}{{2x + 1}} = \dfrac{1}{2}\) vậy \(y = \dfrac{1}{2}\) là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com