Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Văn kiện nào sau đây được Hội nghị thành lập Đảng (đầu năm 1930) thông quá

Câu 682317: Văn kiện nào sau đây được Hội nghị thành lập Đảng (đầu năm 1930) thông quá

A. Báo cáo chính trị.

B. Đề cương về văn hóa Việt Nam.

C. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

D. Chính cương vắn tắt.

Câu hỏi : 682317

Quảng cáo

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, nội dung Hội nghị thành lập Đảng (đầu năm 1930).

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hội nghị thành lập Đảng đã thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, … của đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Đây chính là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com