Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Báo cáo của V. I. Lênin trước Trung ương Đảng Bônsêvích Nga (tháng 4-1917) chỉ ra mục tiêu và đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang

Câu 682320: Báo cáo của V. I. Lênin trước Trung ương Đảng Bônsêvích Nga (tháng 4-1917) chỉ ra mục tiêu và đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang

A. thổ địa cách mạng.

B. tư sản dân quyền cách mạng.

C. cách mạng xã hội chủ nghĩa.

D. cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

Câu hỏi : 682320
Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 11, trang 50.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tháng 4-1917, Lê-nin có bản cáo cáo quan trọng trước Trung ương Đảng Bonsevich, chỉ ra mục tiêu và đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com