Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng âm mưu của đế quốc Mĩ khi can thiệp ngày càng sâu vào cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp ở Đông Dương trong những năm 1949-1954?

Câu 682326: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng âm mưu của đế quốc Mĩ khi can thiệp ngày càng sâu vào cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp ở Đông Dương trong những năm 1949-1954?

A. Hoàn thành giải giáp phát xít Nhật.

B. Đưa đội quân nhà nghề tham chiến trực tiếp.

C. Ngăn chặn ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội.

D. Từng bước thay chân phát xít Nhật.

Câu hỏi : 682326
Phương pháp giải:

Suy luận.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nội dung phản ánh đúng âm mưu của đế quốc Mĩ khi can thiệp ngày càng sâu vào cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp ở Đông Dương trong những năm 1949-1954 đó là ngăn chặn ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com