Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

“Muốn được giải phóng, các dân tộc chỉ có thể trông cậy vào lực lượng của bản thân mình” là kết luận được Nguyễn Ái Quốc rút ra sau khi

Câu 682331: “Muốn được giải phóng, các dân tộc chỉ có thể trông cậy vào lực lượng của bản thân mình” là kết luận được Nguyễn Ái Quốc rút ra sau khi

A. đọc “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa" của V.I. Lênin (1920).

B. Bản Yêu sách của nhân dân An Nam không được Hội nghị hòa bình ở Vécxai (1919-1920) chấp nhận.

C. tham gia thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa ở Pari (1921).

D. lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành thành công cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

Câu hỏi : 682331

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Suy luận.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  “Muốn được giải phóng, các dân tộc chỉ có thể trông cậy vào lực lượng của bản thân mình” là kết luận được Nguyễn Ái Quốc rút ra sau khi Bản Yêu sách của nhân dân An Nam không được Hội nghị hòa bình ở Vécxai (1919-1920) chấp nhận.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com