Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc (1924-1927) có điểm mới nào so với ở Pháp (1919-1923)?

Câu 682394: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc (1924-1927) có điểm mới nào so với ở Pháp (1919-1923)?

A. Xây dựng và truyền bá lí luận cách mạng giải phóng dân tộc qua sách, báo.

B. Thành lập các tổ chức cộng sản, tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam.

C. Thành lập các tổ chức đoàn kết nhân dân thuộc địa bị áp bức bóc lột

D. Trực tiếp đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng.

Câu hỏi : 682394
Phương pháp giải:

So sánh hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc và ở Pháp, tìm điểm mới.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong thời gian ở Trung Quốc từ 1924 đến 1927, Nguyễn Ái Quốc đã có những hoạt động đáng chú ý như thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, mở lớp huấn luyện chính trị, và xuất bản tác phẩm “Đường Kách mệnh” cũng như báo “Thanh niên”. Điểm mới so với thời gian ở Pháp là việc Nguyễn Ái Quốc trực tiếp đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo và chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  => Đáp án D. Trực tiếp đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng là điểm mới trong hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc so với thời gian ở Pháp.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com