Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng về vai trò của các mặt trận dân tộc thống nhất được Đảng Cộng sản Đông Dương xây dựng trước Cách mạng tháng Tám (1945) ở Việt Nam?

Câu 682397: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng về vai trò của các mặt trận dân tộc thống nhất được Đảng Cộng sản Đông Dương xây dựng trước Cách mạng tháng Tám (1945) ở Việt Nam?

A. Là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng.

B. Góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

C. Các mặt trận đóng vai trò như một chính quyền cách mạng.

D. Tập hợp lực lượng quần chúng, phát huy khối đoàn kết dân tộc.

Câu hỏi : 682397
Phương pháp giải:

Suy luận.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nội dung phản ánh đúng về vai trò của các mặt trận dân tộc thống nhất được Đảng Cộng sản Đông Dương xây dựng trước Cách mạng tháng Tám (1945) ở Việt Nam là Tập hợp lực lượng quần chúng, phát huy khối đoàn kết dân tộc. Các mặt trận này đã quy tụ sức mạnh toàn dân tộc trong đấu tranh giành chính quyền, làm nên thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. => Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com