Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thực tiễn cuộc đấu tranh ngoại giao của Việt Nam (từ 9-1945 đến 12-1946) đã để lại bài học kinh nghiệm gì trong thời kì hội nhập quốc tế hiện nay?

Câu 682399: Thực tiễn cuộc đấu tranh ngoại giao của Việt Nam (từ 9-1945 đến 12-1946) đã để lại bài học kinh nghiệm gì trong thời kì hội nhập quốc tế hiện nay?

A. Thêm bạn, bớt thù, thương lượng, thỏa hiệp với các nước lớn.

B. Nhận định đúng xu thế phát triển để thay đổi mục tiêu chiến lược.

C. Dự báo đúng các khả năng và đề ra những đối sách thích hợp.

D. Ngoại giao giữ vai trò quyết định trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Câu hỏi : 682399

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Liên hệ thực tiễn với cuộc đấu tranh ngoại giao của Việt Nam (từ 9-1945 đến 12-1946).

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong quan hệ ngoại giao của Việt Nam thêm bạn bớt thù nhưng không thương lượng, thỏa hiệp với nước lớn mà chúng ta có những đấu tranh bằng các biện pháp hòa bình. Mục tiêu chiến lược luôn được Đảng ta giữ vững, còn thay đổi chính sách cho phù hợp với tình hình thực tế. Ngoại giao không giữ vai trò quyết định mà đóng vai trò tiên phong trong việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, góp phần phần quan trọng vào việc bảo vệ Tổ Quốc. Suy ra chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com