Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một dòng điện có cường độ I chạy trong dây dẫn thẳng dài. Cảm ứng từ B tại các điểm cách dây dẫn một khoảng r được tính bằng công thức nào sau đây?

Câu 682490: Một dòng điện có cường độ I chạy trong dây dẫn thẳng dài. Cảm ứng từ B tại các điểm cách dây dẫn một khoảng r được tính bằng công thức nào sau đây?

A. \(B = {2.10^{ - 7}}\dfrac{I}{r}\)

B. \(B = 2\pi {.10^{ - 7}}\dfrac{I}{r}\)

C. \(B = {4.10^{ - 7}}\dfrac{I}{r}\)

D. \(B = 4\pi {.10^{ - 7}}\dfrac{I}{r}\)

Câu hỏi : 682490

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Cảm ứng từ của các dòng điện có hình dạng đặc biệt.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dòng điện trong dây dẫn thẳng dài gây ra tại 1 điểm cách dây khoảng r một cảm ứng từ:

  \(B = {2.10^{ - 7}}\dfrac{I}{r}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com