Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hai điện tích \({q_1}\) và \({q_2}\) đứng yên trong chân không cách nhau một khoảng r. Lực tương tác giữa chúng có độ lớn F

Câu 682529: Cho hai điện tích \({q_1}\) và \({q_2}\) đứng yên trong chân không cách nhau một khoảng r. Lực tương tác giữa chúng có độ lớn F

A. tỉ lệ thuận với \(\left| {{q_1}{q_2}} \right|\).

B. tỉ lệ nghịch với r.

C. tỉ lệ thuận với r.

D. tỉ lệ nghịch với \(\left| {{q_1}{q_2}} \right|\).

Câu hỏi : 682529

Quảng cáo

  • Đáp án : A
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com