Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khi truyền điện năng có công suất P và điện áp hiệu dụng U từ nơi phát điện xoay chiều đến nơi tiêu thụ thì công suất hao phí trên đường dây là \(\Delta P\). Biết hệ số công suất truyền tải trên đường dây luôn bằng 1 và điện trở tổng cộng của đường dây truyền tải là R. Công suất hao phí trong quá trình truyền tải là

Câu 682574: Khi truyền điện năng có công suất P và điện áp hiệu dụng U từ nơi phát điện xoay chiều đến nơi tiêu thụ thì công suất hao phí trên đường dây là \(\Delta P\). Biết hệ số công suất truyền tải trên đường dây luôn bằng 1 và điện trở tổng cộng của đường dây truyền tải là R. Công suất hao phí trong quá trình truyền tải là

A. \(\Delta P = \dfrac{{{P^2}}}{{{U^2}}}R\).

B. \(\Delta P = \dfrac{{{P^2}}}{{{U^2}R}}\).

C. \(\Delta P = \dfrac{P}{{{U^2}}}R\).

D. \(\Delta P = \dfrac{{{P^2}}}{U}R\).

Câu hỏi : 682574

Quảng cáo

  • Đáp án : A
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com