Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho biểu đồ: 

DIỆN TÍCH, MẬT ĐỘ DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2021

(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2022, NXB Thống kê, 2023)

Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về số dân của một số quốc gia năm 2021?

Câu 682634: Cho biểu đồ: DIỆN TÍCH, MẬT ĐỘ DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2021


(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2022, NXB Thống kê, 2023)


Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về số dân của một số quốc gia năm 2021?

A. Thái Lan lớn hơn Phi-lip-pin.

B. Ma-lai-xi-a lớn hơn Mi-an-ma.

C. Thái Lan gấp hai lần Mi-an-ma.

D. Phi-lip-pin lớn hơn Ma-lai-xi-a.

Câu hỏi : 682634

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Nhận xét biểu đồ.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phi-lip-pin lớn hơn Ma-lai-xi-a.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com