Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ở một loài thực vật, khi trong kiểu gen có cả gen A và gen B thì hoa có màu đỏ, các kiểu gen còn lại quya định hoa trắng. Kiểu gen nào sau đây quy định hoa trắng thuần chủng?

Câu 682672: Ở một loài thực vật, khi trong kiểu gen có cả gen A và gen B thì hoa có màu đỏ, các kiểu gen còn lại quya định hoa trắng. Kiểu gen nào sau đây quy định hoa trắng thuần chủng?

A. aaBb.

B. AaBb.

C. AAbb.

D. AABB.

Câu hỏi : 682672
Phương pháp giải:

Vận dụng lí thuyết đã học về tương tác gen.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ở một loài thực vật, khi trong kiểu gen có cả gen A và gen B thì hoa có màu đỏ, các kiểu gen còn lại quya định hoa trắng. Kiểu gen AAbb quy định hoa trắng thuần chủng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com