Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thí nghiệm tổng hợp AND, ARN, protein nhân tạo bằng cách bố trí ba ống nghiệm I, II và III bổ sung thêm các thành phần như Bảng 1.

Khi tiến hành nhóm nghiên cứu đã nghiên cứu đã quên đánh dấu các ống nghiệm, nên họ đã ghi tạm thời các nhãn (X, Y, Z) và xác định tỉ lệ các loại nucleotit A, T, U, G, X tự do còn lại trong mỗi ống nghiệm sau một thời gian thí nghiệm để đánh dấu lại và thu được kết quả như Bảng 2.

Cặp kết quả nào sau đây là đúng nhất trong thí nghiệm nói trên?

Câu 682675: Thí nghiệm tổng hợp AND, ARN, protein nhân tạo bằng cách bố trí ba ống nghiệm I, II và III bổ sung thêm các thành phần như Bảng 1.

Khi tiến hành nhóm nghiên cứu đã nghiên cứu đã quên đánh dấu các ống nghiệm, nên họ đã ghi tạm thời các nhãn (X, Y, Z) và xác định tỉ lệ các loại nucleotit A, T, U, G, X tự do còn lại trong mỗi ống nghiệm sau một thời gian thí nghiệm để đánh dấu lại và thu được kết quả như Bảng 2.

Cặp kết quả nào sau đây là đúng nhất trong thí nghiệm nói trên?

A. I-Z; II-X; III-Y.

B. I-Z; II-Y; III-X.

C. I-Y; II-X; III-Z.

D. I-X; II-Y; III-Z.

Câu hỏi : 682675

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Xét các thí nghiệm đã thực hiện và đưa ra nhận xét tương ứng.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ống I là các yếu tố cần cho nhân đôi ADN → Các nu cần cho quá trình này là A, T, G, X - Không sử dụng nu loại U → Kết thúc thí nghiệm môi trường các loại nu khác sẽ giảm, nu loại U còn nguyên do không được sử dụng → Ứng với ống nghiệm Z.

  Ống II là các yếu tố cần cho quá trình phiên mã (tổng hợp mARN) → Các nu cần cho quá trình này là A, U, G, X - Không sử dụng nu loại T → Kết thúc thí nghiệm môi trường các loại nu khác sẽ giảm, nu loại T còn nguyên do không được sử dụng → Ứng với ống nghiệm Y.

  Ống nghiệm 3 là các yếu tố cần cho quá trình dịch mã (Tổng hợp protein) → Quá trình này sẽ sử dụng các axit amin tự do của môi trường, không sử dụng đến các nucleotit tự do → Số nu mỗi loại được giữ nguyên → Ứng với ống ngiệm X.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com