Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong trường hợp mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội lấn át hoàn toàn alen lặ, các gen phân li độc lập, quá trình giảm phân xảy ra bình thường, theo lí thuyết, phép lai P: AaBb × Aabb sẽ cho đời con có tỉ lệ kiểu hình là:

Câu 682680: Trong trường hợp mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội lấn át hoàn toàn alen lặ, các gen phân li độc lập, quá trình giảm phân xảy ra bình thường, theo lí thuyết, phép lai P: AaBb × Aabb sẽ cho đời con có tỉ lệ kiểu hình là:

A. 9:3:3:1.

B. 3:3:1:1.

C. 2:2:1:1.

D. 1:1:1:1.

Câu hỏi : 682680
Phương pháp giải:

Phân tính phép lai.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phép lai P: AaBb × Aabb

  Xét từng cặp tính trạng:

  Aa × Aa → 1AA : 2Aa : 1aa  → Tỉ lệ kiểu hình 3:1

  Bb × bb → 1Bb : 1bb → Tỉ lệ kiểu hình 1:1

  Kết hợp lại ta được F2 có tỉ lệ kiểu hình là (3:1).(1:1) = 3:3:1:1

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com