Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khi nói về hô hấp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Quá trình  hô hấp ở hạt đang nảy mầm diễn ra nhanh hơn trong giai đoạn nghỉ.

(2) Hô hấp tạo ra các sản phẩm trung gian cho các quá trình tổng hợp các hợp chất hữu cơ khác trong cơ thể.

(3) Phân giải kị khí bao gồm chu trình Crep và chuỗi chuyển electron trong hô hấp.

(4) Ở phân giải kị khí và phân giải hiếu khí, quá trình phân giải glucozo thành axit piruvic đều diễn ra trong ti thể.

Câu 682684: Khi nói về hô hấp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Quá trình  hô hấp ở hạt đang nảy mầm diễn ra nhanh hơn trong giai đoạn nghỉ.

(2) Hô hấp tạo ra các sản phẩm trung gian cho các quá trình tổng hợp các hợp chất hữu cơ khác trong cơ thể.

(3) Phân giải kị khí bao gồm chu trình Crep và chuỗi chuyển electron trong hô hấp.

(4) Ở phân giải kị khí và phân giải hiếu khí, quá trình phân giải glucozo thành axit piruvic đều diễn ra trong ti thể.

A. 4.

B. 3.

C. 2.

D. 1.

Câu hỏi : 682684

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Vận dụng lí thuyết đã học về hô hấp ở thực vật.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Có 2 phát biểu đúng, đó là I và II.

  I đúng vì hạt đang nảy mầm thì hô hấp mạnh còn hạt khô thì có cường độ hô hấp yếu.

  II đúng vì hô hấp tạo ra các sản phẩm trung gian như axit pyruvic; NADH, FADH2,... để cung cấp cho quá trình đồng hóa các chất.

  III sai vì phân giải kị khí không trải qua giai đoạn chu trình Crep, không trải qua giai đoạn chuỗi truyền electron.

  IV sai vì phân giải kị khí chỉ diễn ra ở tế bào chất, không diễn ra ở ti thể.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com