Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một loài thực vật, xét 1 gen có 2 alen, alen A trội hoàn toàn so với alen a. Nghiên cứu thành phần kiểu gen của 1 quần thể thuộc loài này qua các thế hệ, thu được kết quả ở bảng sau:

Giả sử sự thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể qua mỗi thế hệ chỉ do tác động của nhiều nhất là 1 nhân tố tố tiến hóa. Kết luận nào sau đây không đúng?

Câu 682688: Một loài thực vật, xét 1 gen có 2 alen, alen A trội hoàn toàn so với alen a. Nghiên cứu thành phần kiểu gen của 1 quần thể thuộc loài này qua các thế hệ, thu được kết quả ở bảng sau:

Giả sử sự thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể qua mỗi thế hệ chỉ do tác động của nhiều nhất là 1 nhân tố tố tiến hóa. Kết luận nào sau đây không đúng?

A. Sự thay đổi thành phần kiểu gen từ F1 → F2 có thể do yếu tố ngẫu nhiên.

B. Nếu F4 vẫn chịu tác động của chọn lọc như ở F3 thì tần số kiểu hình lặn ở F­5 là 1/16.

C. Quần thể này là quần thể giao phối ngẫu nhiên.

D. Có thể môi trường sống thay đổi nên hướng chọn lọc

Câu hỏi : 682688

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Phân tích tần số alen từng thế hệ → Tiến hành so sánh và tính toán.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Sự thay đổi thành phần kiểu gen từ F1 → F2 có thể do yếu tố ngẫu nhiên. A - Đúng.

  - Ta thấy từ P →F1; F2 → F3 tần số alen không đổi, F1, F3 cân bằng di truyền nên quần thể này ngẫu phối (Giao phối ngẫu nhiên). C - Đúng

  - Từ F3 qua F4 tần số A tăng tần số a giảm → Có thể là chọn lọc loại bỏ alen lặn. Giả sử kiểu gen aa không có khả năng sinh sản, tỷ lệ cá thể ở F4 tham gia quá trình sinh sản là  1AA:1Aa , tần số alen: 3/4A:1/4a → Tỷ lệ kiểu hình lặn ở F5 là (1/4)2 = 1/16. B - Đúng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com