Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho E (C3H6O3) và F (C4H6O5) là các chất hữu cơ mạch hở. Trong phân tử chất F chứa đồng thời các nhóm -OH; -COO- và -COOH. Cho các chuyển hóa sau:

(1) $E+\mathrm{NaOH} \longrightarrow X+Y$

(2) $\mathrm{F}+\mathrm{NaOH} \longrightarrow \mathrm{X}+\mathrm{Z}+\mathrm{H}_2 \mathrm{O}$

(3) $\mathrm{Z}+\mathrm{HCl} \longrightarrow T+\mathrm{NaCl}$

Biết X, Y, Z, T là các hợp chất hữu cơ và phân tử không có nhóm -CH3; T là hợp chất hữu cơ đa chức. Cho các phát biểu sau:

(a) Phân tử chất E chứa đồng thời nhóm -OH và nhóm -COOH.

(b) Chất X hòa tan được Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.

(c) Chất Z có số nguyên tử cacbon bằng với số nguyên tử natri.

(d) Chất Y có thể tham gia được phản ứng tráng gương.

(e) 1 mol chất T tác dụng với NaHCO3 dư, thu được tối đa 1 mol khí CO2.

Số phát biểu đúng là

Câu 682862: Cho E (C3H6O3) và F (C4H6O5) là các chất hữu cơ mạch hở. Trong phân tử chất F chứa đồng thời các nhóm -OH; -COO- và -COOH. Cho các chuyển hóa sau:

(1) $E+\mathrm{NaOH} \longrightarrow X+Y$

(2) $\mathrm{F}+\mathrm{NaOH} \longrightarrow \mathrm{X}+\mathrm{Z}+\mathrm{H}_2 \mathrm{O}$

(3) $\mathrm{Z}+\mathrm{HCl} \longrightarrow T+\mathrm{NaCl}$

Biết X, Y, Z, T là các hợp chất hữu cơ và phân tử không có nhóm -CH3; T là hợp chất hữu cơ đa chức. Cho các phát biểu sau:

(a) Phân tử chất E chứa đồng thời nhóm -OH và nhóm -COOH.

(b) Chất X hòa tan được Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.

(c) Chất Z có số nguyên tử cacbon bằng với số nguyên tử natri.

(d) Chất Y có thể tham gia được phản ứng tráng gương.

(e) 1 mol chất T tác dụng với NaHCO3 dư, thu được tối đa 1 mol khí CO2.

Số phát biểu đúng là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu hỏi : 682862

Quảng cáo

  • Đáp án : B
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com