Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = {x^2} + \dfrac{2}{x}\) trên đọan \(\left[ {2;3} \right]\) bằng

Câu 682919: Giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = {x^2} + \dfrac{2}{x}\) trên đọan \(\left[ {2;3} \right]\) bằng

A. \(\dfrac{{15}}{2}\).

B. 5.

C. \(\dfrac{{29}}{3}\).

D. 3.

Câu hỏi : 682919

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Quy tắc để tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số \(f(x)\) liên tục trên đoạn \(\left[ {a,b} \right]\)là:

- Tìm các điểm \({{\rm{x}}_{\rm{i}}} \in (a;b)(i - 1,2,3, \ldots ,n)\) mà tại đó \({\rm{f}}'\left( {{{\rm{X}}_{\rm{i}}}} \right) = 0\)

- Tính \(f(x),f(b),f\left( {{x_i}} \right)(i = 1,2, \ldots ,n)\)

- Khi đó ta có:

\({\max _{[a;b]}}f(x) = \max f(a);f(b);f\left( {{x_i}} \right);{\min _{[a;b]}}f(x) = \min f(a);f(b);f\left( {{x_i}} \right)\).

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(y' = 2x - \dfrac{2}{{{x^2}}} = 0 \Leftrightarrow 2x = \dfrac{2}{{{x^2}}} \Leftrightarrow {x^3} = 1 \Leftrightarrow x = 1 \notin \left[ {2;3} \right]\)

  \(y\left( 2 \right) = 5;y\left( 3 \right) = \dfrac{{29}}{3}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com