Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian \(Oxyz\), cho hai điềm \(A\left( {1;1; - 2} \right)\) và \(B\left( {2;2;1} \right)\). Vectơ \(\overrightarrow {AB} \) có tọa độ là

 

Câu 682921:

Trong không gian \(Oxyz\), cho hai điềm \(A\left( {1;1; - 2} \right)\) và \(B\left( {2;2;1} \right)\). Vectơ \(\overrightarrow {AB} \) có tọa độ là


 

A.

\(\left( { - 1; - 1; - 3} \right)\).

 

B.

\(\left( {3;1;1} \right)\).

 

C.

\(\left( {1:1:3} \right)\).

 

D.

\(\left( {3:3: - 1} \right)\).

 

E.

 

 

F.

 

 

Câu hỏi : 682921
Phương pháp giải:

Cho hai điểm \(A\left( {{x_A},{y_A},{z_A}} \right);B\left( {{x_B},{y_B},{z_B}} \right)\) :


\(\overrightarrow {AB}  = \left( {{x_B} - {x_A};{y_B} - {y_A};{z_B} - {z_A}} \right)\)


 
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vectơ \(\overrightarrow {AB} \) có tọa độ là \(\left( {1;1;3} \right)\).

   

  Chú ý:

   

   
  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com